شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

شرکت های عضو

نام شرکتمدیرعاملشماره عضویت
آب زلال نوین دیلمفرشته ابراهیم زاده
آباداندیش رشتعلی اشرف محمدی
آبادگرخانه گیلحسین احمدشعربافی
آبراه بتن خزرامیر کریم
آبراه جوی رانکوهابراهیم علیزاده
آبرود شمالفریدون کریمی
آبگینه ساز گیلعلی رنجبر
آتش ساز مطمئنعلی اصلانی
آتشین مهر آذرمحمدنجفی لوی
آتیه صنعت فراز زاگرسپیمان زندیه
آدران کوشش یونس هادی زاده
آذر گیل عمرانعبدالرضا رضائی
آرچ بتناحمدعطرکار روشن
آرسام نیرو املشفرزاد نیک پور
آرمان سازان گیلفرید فیاض
آرمه مبنا قزوینمحمدرضا مینوپور
آرمین راه شمالفرهنگ اضغرنزاد
آریا رعد خزرمجتبی رویگر
آریا ستون گیلامیرحسین باقرزاده
آریا فراز سامانهمرتضی دلیرصابر جلالی
آژند دژ خزرسعیدفرنابوس
آژینه پی سازفرزاد علیزاده
آشیان گسترآروینمسعود ولیزاده
آغازگران توسعه پایدارمحمدرضابیوکی
آقغلامحسن قطب زاده
آلفا سازه شمالتورج بیدارمنش
آلمکاناحمدیاراحمدی
آلنجاعلی بابایی
ابتکارسازهپاکنوش رحمتی
ابنیه سازان شیرکوهشهریار میرزایی
ابنیه سازگیل پیشرواشکان اوخ
ابنیه سازان گلان گستر کارآورزهرامحجوبی نیا
ابنیه سازان وحدت فومنمیلادعباسی
اتکال عمران گسترسهراب فلاح
اجزاء سازهبهمن محمدی علی آبادی
ارم سازان بیژنبیژن بیژن نساز
ارگ سازان گیل نامسیدهادی زحمت کار
استون سازان گیلمنوچهر محسنی سیگارودی
اسوه ساز اندیشمرداویج زهرابی
اطمینان جاوید گیلحسین جان نثار
افراساروج ساختآرمین وحدت رفتار
التفات راه گیلانلیلامحمدزاده
الکتروالماس تالشمحمدروستای ناوی
الماس بام کادوسمحمدرضاامنعلیزاده
الماس گیلانحبیب فداکار
امیداسکان شمالافشین حاتمی
امیدگیلان بسپارعلیرضارهبری
امین کارانهادی مهدی زاده
انبوه سازان آلونک کادوسمجیدیوسفی
انصارسازه گلبنحامدانصاری
ایده نگار عمرانمهدی مشفق حقیقی
ایستامسکن سازهبابک مسیح زاده
ایمان راه شمالمرتضی پوریحیی
ایمن ابنیه خزرمرتضی آقابابایی
ایمن ره ساز سی پلآروین صفرنژاد
ایمن سازان پسیخانجمشید فرزانه
ایمن سازه بهرام الهیار شاه منصوریان
ایمن سازه گیلابکامران فلاح کار
ایمن طرح آرینرضا یوسفی پور
باران راه خزرساسان اصغری چمبری
بارژانبهروز فداکار کاسانی
باروساز شمالمهدی پورتقی
باروسازه آسمان فرساعلی حاجی پور گلحسنی
بام افراز گیلارمحمود صبحدم
بامدادان گیلانابراهیم قوامی
بتن آماده بالاخانعارف قربان پور
بتن دشت آبادقادر نصرتی
برج آسمان خزراسماعیل مرادی
برج افراز مهرایمان مهرزادفر
برق آسای لوشانسید مجید موسوی
برق پویش کار نوین آستاراداود نصیری
برق جوان نیرومحمد علی فراهی
برناسازان مدرن گیلان زمینسپیده صدق جو
بلندسازان بارانداریوش رمضانی کلده
بناتام خزرفرهاد مهرزاد فدائی
بناسازشیرکوهسیدعلی دربندی
بنادژ گیلفرزاد کرمی طالقانی
بناسازان گیلان سپیدارسید حسن شکریان
بناگستر کادوسرضا رحیمی پاشایی
بناممهدی استاد
بنانور گیلابراهیم دوستار اسدی
بنیان ابنیه تالشکمال مهری
به تصفیه گستر شمالوحیده پوربخش
بهساز طلوع گیلارشد طلوع
بهینه تاسیسات راد شمالامیرعبدالهی راد
بوران سازه سپیدرودسیدمحمدصالحی
پارت آریز پارسخسرو ایوبی
پارس آب کاسپین علی شگفت
پارس آمود خزرفرامرز رضائی کاشکی
پارس سالار کیهانحسین سالاری درودخانی
پایادژ سازه گیلعلیرضا کشاورز
پایاسازه کادوسسلمان غلامی پور
پایافن عابدافراسیاب پورعابدی
پردیس خط شمالمحمدرضا مولودی مقدم
پرشاوشسهراب ایوبی
پرکاس مهر آریامحمود سلیمان پور
پرگار بنا افرافریبرز صبوری
پرند آشیان خزرپیمان محمدی
پلان آلامد سبز گیلانمیلاد روحانیان
پلودژ شمالفاضل خرمی
پویان کوشک تالشرحمت حجتی
پویش کاران شمالامیررضا رهبر
پیام سبز سحرپروانه رفیعی
پی دشت گیلانرضا ولی زاده
پیشتازان عمران رهابمحسن معیری
پیمان سازان طشحسین رستگار طش
پیمان گستران داماشامیرمسعود خانعلی
تالاب بتن مجید ناصری
تالاب سازان شمالمیرمحسن مومنی
تالش زمینصابرخانی میانکوه
تاورسازان کاسپینسیامک اسکندرنیا
تجرسازان شمالحبیب باقری
تحکیم عمران راهیان بهنام محرم زاده
تدبیر بتن بناحسن نوروزی
تدبیربنا هتراعلی مبصر
تدبیرکار سازهامین حسین پور
ترسیم دژ بندرفریدون پوربابا
تعاونی صنایع برق کاسپین فومنمیثم حسین زاده
تکاممحمدحسن گنجیان
توان افروز کادوسمحمد کاظم زاده
توان برج سازنصراله جعفری
توسعه و تدبیر شمال نوینفرانک پیشگر
توسعه سازان رودسرمهدی حاجی آقازاده
توسعه گران دشت بارانالهه یوسف پور
توسعه گران سازه کادوس نجیبه صیامی
توسعه گیلمیرنصرت اله کعبه ای
توسعه نصب آبادگرانعلیرضا عطائی خرمی
تیزهعزیز حوصله دار صابر
تیلارسازانبهمن محمدی
تیلارنصبنجم الدین مهرپور
تیراژه صنعت طلوععلی قنبری
تیماس گیلسیدمحمدرضا حسنی
ثمین گیلسیدمحمدرضاحسنی
ثمین تالشسعید شعبانی میانرود
جاده سازان آروشامرتضی تک لو
جاویدبناشمالمحمدتقی حقانی
جمال سازه مدرن گیلانحسین جمال زاده
جهان سازه گیلعلیرضا جهانشاهلو
چاه سار گیلانمحمدرضا گلی
چشمه گستر رویانآرش صیاد کردآبادی
حامیان سازه پیحامد وفائی فر
حسن رودحسن کریمی
حشمت رودفرزاد کریمی
خاک و پی گیلانفرید شفیعی
خانه گستر گیلمجید رجبی
خزر پیدامهران سیرتی
خطوط گیل شمالمحمدعلی حدادی پارسا
خلخال نوراصفهان نظری
خلدشت گیلفریدون محمدپور
خیزران سازه منظرشهرام حسن زاده
درفک پارت کاسپینفرشید فروزان
درفک سازه کاسپینمحمدعلی محمدی
درفک نصبعباس قویدل
دروازه سبز شمالبهرام قانعی
دژ ساز شیرکوهفرزان افتخاری
دشت و دامن شمالرضا اکرادی
دقیق سازان ساحل محمود جمالی
دماوند سازه بندرسیف اله عباسی
ده شهر ساز خزرنجف حبیب پور
دولقرحیم شیخی
دیاردشتسعید حضرتی
دیارسازانذبیح ا... روشنی
دیاردیلم عمراناحمدرضوی پور
دیلمان افروز شمالسجاد صولت شهرستانی
دیوارچینه کاسپینمرجانه خسروی
راتا سازه فرازرضا پرموزه نویری
رادپی اسکانسیدافضل حسینی
رادگستر هستی چالزری واحد
راه ساخت سردهابیوک جباری
راه و بندر شمالیوسف جباری
راهبرد شبکه گیلانسپیده سجودی
راهکاراندیش گیلانجواد کفیلی
رحمت آباد گیلمرتضی حاتمی
رخ بام نمای شمالحسام مومن پور
رستاک سبز شمالسهیل محمدی
رهان سازه خزرمحمدعلی امیان
رهپویان کنترل خزرحبیب اله مرادی
روزبهانعبدالعلی تحریری
روگا گسترسیدامیرحسین علوی
زمین پایش ژرفمجید فرشته خو
زیگورات سازه البرزحمید رنجبر
ژئوآب سبز کاسپینموفق سپهری
ژئوسیویل کارراما پرستار
ساخت ابنیه لونکفرید فروحی
ساخت و ساز مهرمحمد نوآئین
ساردین خزر شمالاحمد فتحی نژاد
ساروج پلمحسن مصطفی پور
ساروج پل گیلارسعید مصطفی پور
سازه پادیر گسترانعبدالرضا ابراهیمی
سازه دژ نامیسهیل مصیر
سازه سد سیستم نیما جبارزاده
سازه کاربهمن محمودپور
سازه کبود گسترابراهیم بابایی صومعه کبودین
سازه گستر خویمحمدجهانی
سازه ماندگار گیلعلی بزاز تولمی
سازه مطمئن درفکبهاره ستاری
سازه های بتنی و فلزی گیلانرحمت رودباری
سامین کهن گیلانسامان خادم
سایانسیاوش پورصدراله
سبک بنای گیلغفور فتاحی
سپنداربناءعبدالرضا گیاهچی
ستاره آبی خزرساویز روز مهر
ستام گسترشهرام موقر
سخت سرا ساز خزربکتاش مدعی نما
سروسازان خزراسداله عطائی فر
سروش سازه دیلموحید فرصت
سکنای سامی گیلانفاطمه قنبری
سلیم سازان خزرمجید ولیزاده
سنگ پل گیل تپهنعیم بهره ور سراوانی
سنگ ریزمیرسهراب مدیرزاده
سهیل فراز سهندمحمدعلی رضائی
سواو گیل آبفرهادعلیزاده
سوسازه شمالسیدسعید موسوی
سویل سازه الماسسیدمعین خالصی
سینا سازه گیلکورش بشارتی
شاخص کار کوشاعلی سیف الهی
شاغول خزراحمدجعفرخواه
شالوده گستر کاسپینرضاحسین دوست
شبکه گستران فیامینمجید رفیعی
شعله سوزان کاوهموسی معتمادی
شکیل سازان خزرعبداله عسگری
شمال سازه گیلحمید مومن
شمع و پی کادوسسیدمحمدمیرعبدالعظیمی
شهریارانشهریار پربار
شیرکوهیانحسین حاتمی
شیک سازان گیلمسعود ولیزاده
شیناستون نماعلی معتمدی
صلب سازان شمالکیوان معافی زاد
صنعت سازه تدبیرحسین ذاکری کوزانی
صنایع ارتباطات و نیرو رسانشاهین عشقی
صنعت نوین پیشتاز درفکیوسف باقری
طوفان گستر خزرامیر طوفانی
عرش عمران فرناممیلادعطرچیان
عرفان سازه گیلابوذر رضازاده زنده دل
عمران آباد ساز گیلرضا زرندیان
عمران اندیش گیلوارابوالقاسم فدایی فولادی
عمران بنای توحیدنورعلی پوراحمد
عمران بنای شمالعلی اصغر علینژاد
عمران بنای ویسرودعلیرضا ارادی
عمران توسعه جلگه سبز گیلانرضا همام ذاکری
عمران شهرساز آسیامجیدنصیری توچاهی
عمران شهر یوتاب سعیدشافعی
عمران عرشه خزرمحمدباقری
عمران کیاناکامران افراسیابی
فراز سازه کادوسفرزاداسدی ملک جهان
فناوری و فرآیندتصفیهبابک زرشکی
فنی کار سپیدمذکریا یاری کرین
فنی مهندسی ارغوان تجارت شمالیاسر رجبی
فنی مهندسی مثلث نیرو حویقسید سعید یوسفی
فولادسازه آروینمحمدرجبی ویسرودی
فومن بناء گیلانعلی ولیزاده
کادوس آتی سازفرزادمحمدعلیزاده
کادوس باروی گیلانعلی عسگری
کادوس سبز کوهساررامین علیزاده
کارجویان مهرشمالسیدجمال مصطفوی
کارنیک گیلانکیوان والافر
کاسپین آریاییمحمدرضا رضی پور
کاس گیلاهرام دربندی
کاوش چمخالهکریم قربانپور
کتام سازمحمدجوادنیک پی
کتام سازان خزرسیدمهرزاد هاشمی
کراسربنای خزرناصرکریمی لاسکی
کرگانرودغلامحسین شیرزادی مرزبان
کلان سازه بندرضرغام داوری
کلبه آفتاب عمرانفرید فلاح
کلبه سازان خزرتالشنادر طولی
کمچه کاران نواندیش حبیب اله قدیمی
کوزان مسعود محمد علیزاده رستگار
کولاب فرسعیدواحدی
کولن بیلمحمد علی جنتی
کوهساران تالش دژشهره محبوبی ملال
کوهین برج شمالمحسن صادقپور
کیان گرمای خزرپیمان عزیزی
کیا بهساز گیلمحسن عسگری
گراف گروه2محمدعلی فتحی
گرداب گیلعسگر حبیب پور
گستر سازه سیفیانغلامرضا سیفی
گستر نوربام سبز شمالعلی نیروی فلاح
گلسارسازگیلحسن مهر علیزاده
گوهردژ گیل(چپرسازان تالش)بهروز گوهری
گوهرسازقائممحمدرضاپدیدارنظر
گیل آرمه فرشادامیرمستوفیان
گیل بام پیسیدابراهیم اشرفی
گیل پوشش سفیدرودابوالفضل پرستار
گیل ساروج شمالعنایت اله ذبیحی
گیل سازه نیکمجیدنیکویه
گیل سفالعظیم کامران کسمائی
گیل سنگ چینسیدنیماحسنی
گیلان ایفلمحمدرضافرازدل
گیلان تک تکنیکثریا برازنده
گیلان زلالمهدی الطافی
گیلان سهندمعین نوری
گیلان مساحنعمت بابائی
گیلان منظردانش آراسته
لاتومکامبیزحسنی
لاریزبناءرجب جعفرخواه
لاهیج زه آباسماعیل آرقند
لخ گیلانغلامحسین نیک بین
لوله سازی لوشانمحمدکاظم صدفی نژاد
لیگامجیدرادمان
مازوارسلان صادقی بیگزاده
مازیارانمحمود احمدشعربافی
مبتکران صنعت جیامیدبیرق دار
مبتکر سازندگی گیتیعلی گلپور
مبین سازه مارلیکمجید رضا دوست
مجدسازان پاسارگادمحمد جدی نیا
محراب سازان شمالفرشید فرجی
مدرن سازه آبراه اوندمحمد پوررمضانی
مدیران سازه خزرمحمدآهکی
مریان سازه ایمنعلی جهانفر
معراج شمالسیداحمدمیرنژاد
معماران مارلیک شمالعلیرضا نوردل
معمارسازه کاسپینسعیدبخشی
معیارسازان شمالمجیدجمالی دیزکوهی
مقاوم تراز سازهحسین وفادارنیکخو
مقاوم کار صمصامپیمان پوررحیمی
مقیاس گستر لاسکصفرعزیزی
مهاب سازه رودسرمحمداکبرنیا
مهرآبادآریانامحمدپیروی
مهرازپندارپایاسهیلانقی پور
مهرازنقش معینمعین رحمتی
مهربرودت شمالعلی راستی
مهرکارخزرفرهادپورداود
مهرگان گستر گیلمجتبی مجتبی نیک روش
مهندسی جنگل ناورودمظاهر اسکندری
مهندسی ضیاء گیلسیدحسن ضیاء ضیابری
میامن شفارودفرامرز یزدانی
میثاق کاران گیلناصر دشته ای پور
ناتوراحمیدرضا صفاریان
ناهیدگسترشمالمجیداصغرپور
نایبزاهدنایبی
نقش گسترعمرانعلی رهبر
نوربرهنه تابسحر روان
نوردان خزرعلیرضا یزدانی
نیزه کوه درفکسردار دولت پور
نیارش شمالرضا امیرپور
نیروبنیان شمالامیرکشتکار ملکی
نیروسازان فومنمحمدعلی افنوت
نیروشبکه ساز شمالاکبرمحمد علیزاده
نیک پی سازه گستر گیلانآرش نیک پی
نیک پیمان پیشروسازهشهرام هاتفی
هذلولی کارعلی نصری نژاد
هشتپر بتنپدرام مجد پزشکی
هلیلانسعید خوش بین
هیتالمنصور شادمند
ویلاسازان درفکداود اقاجانی
ویلانگین شمالجلال تقی زاده
یربونیبرزو زهرابی
یزدان گستر سمنگانمحمد سوها