دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵)

توسط مهر ۲۵, ۱۳۹۷بخشنامه‌ها

نظر خود را بیان کنید